Saldo check
Saldo van jouw YourGift Cadeaukaart checken

Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland

De BVCNL behartigt actief de collectieve belangen van haar leden werkzaam in de cadeaukaartenbranche. De BVCNL neemt een actieve rol in, in het representeren van de branche. Hierbij bewaakt zij het imago van de branche, stimuleert zij kennisdeling, heeft zij zich ten doel gesteld om de kwaliteit te verbeteren van de geleverde producten en diensten van haar leden, en stakeholders te managen teneinde daarmee maximaal ledenvoordeel te creëren.

Doelstellingen:

 • Behartigt de belangen van de cadeaukaart- & belevenissen industrie
 • Het promoten van het concept van cadeaukaarten, belevenissen en e-vouchers
 • Het verbeteren van de status en verhogen van het profiel van de cadeaukaart en belevenissen industrie
 • Het onderhouden en promoten van communicatie, netwerken en sociale activiteiten tussen leden onderling
 • Verhogen van de aandacht voor marktontwikkelingen binnen de cadeaukaart en belevenissen markt
 • Adresseren van consumenten en wettelijke onderwerpen gerelateerd aan de cadeaukaarten markt.
 • Kennis van leden verbeteren in relatie tot de productie, distributie en redemptie van cadeaukaarten, belevenissen en e-vouchers.
 • Marktonderzoek verrichten namens de leden om inzicht te krijgen in consumenten gedrag en om de totale markt voor cadeaukaarten in kaart te brengen.

YourGift Cards is lid van de BVCNL sinds oktober 2017.

Kijk voor meer informatie op www.bvcnl.nl 


Keurmerk Cadeaukaart

De Stichting Keurmerk Cadeaukaarten heeft tot doel om de beeldvorming ten aanzien van cadeaubonnen positief te beïnvloeden door de kwaliteit van het uitgifte- en beheerproces van cadeaukaarten te verhogen. De Stichting is ook een platform voor informatie- en kennisuitwisseling met het oogmerk om de branche verder te ontwikkelen.

De eisen waaraan een cadeaukaart volgens het Keurmerk moet voldoen zijn tot stand gekomen in overleg tussen de uitgevers die de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten opgericht hebben. Door deze kwaliteitseisen weet de consument waar hij/zij aan toe is. Het betreft met name eisen op het gebied van geldigheid (minimaal aantal jaren), aanbod (voldoende mogelijkheden om de cadeaukaart in te wisselen) en betrouwbaarheid (beheert de uitgever de gelden op een veilige manier).

Zekerheden die het keurmerk biedt:

 • Een minimale geldigheidsduur (bij een besteedbare cadeaukaart is dat minimaal 3 jaar en bij een cadeaukaart in natura is dat minimaal 2 jaar.
 • Binnen deze geldigheidsduur is gegarandeerd dat je de cadeaukaart kan inwisselen.
 • Erkende cadeaukaarten worden getoetst op voldoende dekkingsgraad en solide exploitatie en bedrijfsvoering.

De YourGift Gifts&More Cadeaukaart is in April 2020 aangesloten bij het Keurmerk Cadeaukaarten.

Voor meer informatie kunt u gaan naar www.keurmerkcadeaukaarten.nl


EGI-Waarborg      Intersolve logo

Een Elektronische Geldinstelling (EGI) is een onder toezicht staande instelling met een vergunning van De Nederlandsche Bank. Een EGI beheert tegoeden op breed besteedbare cadeaukaarten en geeft hiermee 100% saldogarantie af.

YourGift Cards is aangesloten bij de EGI van Intersolve Payments B.V. (Stichting Derdengelden FEET). Intersolve is verantwoordelijk voor het beheer van de tegoeden op de YourGift brands. Onder de YourGift brands vallen de YourGift Cadeaukaart, de Fun for Kids kadokaart, de YourGift Gifts&More Cadeaukaart, en de digitale YourGift Gifts&More cadeaukaart.

YourGift was sinds 2011 al aangesloten bij de EGI van Ingenico (TUNZ) en is sinds november 2017 aangesloten bij de EGI van Intersolve Payments B.V..

Voor meer informatie kan je gaan naar www.intersolve.eu