Privacy statement

Informatie over de inhoud van deze website. Voor alle duidelijkheid wijst www.yourgift.nl u op het volgende:

De op de www.yourgift.nl getoonde informatie wordt door YourGift Cards B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld.

Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. YourGift Cards B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.